Wie zijn wij en wat doen we

De Stichting Energie Advies is een stichting zonder winstoogmerk en erkend als ANBI. Onze stichting kan haar werk doen door bijdragen van personen en organisaties die haar doelstellingen ondersteunen.

 

Eén van de doelstellingen van de Stichting Energie Advies is verlaging van het energieverbruik en daardoor minder CO2 in ons milieu.

 

Adviseurs van de Stichting Energie Advies geven eerlijk en deskundig advies over energiebesparing, isolatie, CV-ketels, zonnepanelen en energietarieven. Daarnaast geven onze adviseurs informatie over subsidie en financiering van energiebesparende maatregelen.

 

De Stichting Energie Advies verstrekt objectieve informatie en wil energiebesparing - bijvoorbeeld door isolatie - bevorderen, zodat er in meer woningen energiebesparende maatregelen worden genomen en dit tegen lagere en betaalbare prijzen.

 

De Stichting kent de branche en weet welke bedrijven betrouwbaar zijn en solide garanties afgeven. Veel bedrijven zijn door ons uitgebreid getoetst op certificaten en hun antecedenten. Door onze onafhankelijke positie kunnen wij ervoor zorgen dat u niet teveel betaald voor uw isolatie, zonnepanelen en cv-ketels.

 

Bovendien wil onze stichting door betrouwbare informatie  misverstanden over besparing en isolatie wegnemen, dit doen wij onder andere in adviesgesprekken en publicaties.

 

Vraag nu een GRATIS adviesgesprek aan.

Tekstvak: Voordat u uw woning laat isoleren is het van belang dat u meerdere offertes opvraagt.

Goede isolatiebedrijven:
zijn gecertificeerd door het IkobBKB;
geven 10 jaar KOMO-garantie.

Dat duur en goed niet hetzelfde zijn lichten we graag aan u toe in een adviesgesprek.

De Stichting Energie Advies is statutair gevestigd aan de Valkenisseweg 75 te 1069BX Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

De Stichting Energie Advies is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).